ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του δικτύου αποχέτευσης στο καινούριο σας κτίριο καθώς και την συντήρηση παλαιότερων εγκαταστάσεων για την εξασφαλισμένη ομαλή λειτουργία του.