ΥΔΡΕΥΣΗ

Ύδρευση

Η ύδρευση αποτελεί για μία οικία ή έναν χώρο εργασίας κύριο
παράγοντα εύρυθμης λειτουργίας. Στον τομέα της θερμοϋδραυλικής δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά καθώς η σωστή εγκατάσταση
ενός τέτοιο δικτύου απαιτεί άριστη τεχνογνωσία υλικών και εξαρτημάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί η άριστη ποιότητα νερού προς κατανάλωση.Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εγκαταστάσεις σωληνώσεων ύδρευσης με απλό δίκτυο ή πίνακα υδροληψίας στην οικεία σας ή στην επιχείρηση σας.

Η ποιότητα του νερού και άριστη λειτουργία
του δικτύου εξασφαλίζονται από τη χρήση εξαρτημάτων
υψηλών προδιαγραφών και ποιοτικών προϊόντων.
Το τεχνικό επιτελείο μας αναλαμβάνει την αποκατάσταση βλαβών
στο δίκτυο ύδρευσης και σε περιπτώσεις ολικής βλάβης,
την αντικατάσταση των παλαιών σωληνώσεων ύδρευσης.