ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

Πυρόσβεση

Η πυρόσβεση απαιτεί μια επαγγελματική προσέγγιση και υψηλού
βαθμού τεχνικές γνώσεις που είναι αποτέλεσμα αρκετών ετών τόσο
σε γενικές τεχνικές πυρόσβεσης όσο και την ανάπτυξη εξειδικευμένης
τεχνογνωσίας. Η εταιρία μας με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία του έμπειρου προσωπικού μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση πυροανιχνευτών και υδραυλικών πυροσβεστικών δικτύων σε κτίρια,

καταστήματα και εργοστάσια σύμφωνα με όλες
τις προβλεπόμενες διατάξεις. Το τεχνικό επιτελείο της εταιρίας
συνεχώς εκπαιδεύεται και ενημερώνεται σύμφωνα με τα
Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, για την σωστή λειτουργία
και εγκατάσταση όλων των υπηρεσιών που εμπορεύεται και εκπροσωπεί στην αγορά.