ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Αποχέτευση

Το δίκτυο αποχέτευσης είναι ένα ευαίσθητο και σημαντικό στοιχείο για την ομαλή λειτουργία του σπιτιού σας. Χρειάζεται εμπειρία και τεχνογνωσία
προκειμένου να εγκατασταθεί σωστά και να συντηρηθεί. Στην εταιρία
Dobrozi αναλαμβάνουμε με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα την
τοποθέτηση δικτύων αποχέτευσης στην οικία ή τον επαγγελματικό σας
χώρο καθώς και την συντήρηση παλαιών εγκαταστάσεων εξασφαλίζοντας
έτσι την ομαλή λειτουργία τους.

Επιδιορθώνουμε κάθε είδους βλάβη που μπορεί να παρουσιαστεί
στο αποχετευτικό σας δίκτυο, χρησιμοποιώντας βαρέως
τύπου εξαρτήματα εγγυώμενοι έτσι ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί σωστά.

Τέλος αναλαμβάνουμε την απόφραξη του δικτύου αποχέτευσης
και τον καθαρισμό του με πιστοποιημένα υλικά.